Skip survey header

VMM onderzoek

Profiel respondent

1. Heeft u vanuit uw beroep of als vrijwilliger te maken met het milieu (beleid, beheer, controle, advies ,…) in Vlaanderen? We verstaan hieronder alles wat met de kwaliteit van het water, de lucht en het leefmilieu in het algemeen heeft te maken. *Required