Skip survey header

Corona impact HR/CEO

Om u nog net voor de zomer (webinar 02/07/’20) een actueel zicht te kunnen geven op de impact van COVID-19 op het menselijk kapitaal in organisaties, vragen we u deze vragenlijst in te vullen (10 minuten).

We onderzoeken wat er voor HR-professionals en bedrijfsleiders veranderd is ten opzichte van april, waar ze moeilijkheden ervaren en hoe ze vandaag met de druk omgaan.

Deze bevraging maakt deel uit van een onderzoek van Antwerp Management School in samenwerking met het VBO en HRPro.be en werd mede mogelijk gemaakt dankzij Indiville/Bpact, HR Magazine en de SD Worx Chair Next Generation Work.