Skip survey header

Corona impact HR/CEO

De coronacrisis stelt organisaties vandaag voor ongekende uitdagingen. Met deze bevraging willen we peilen naar de impact van de crisis op het menselijk kapitaal in organisaties. We willen meer bepaald onderzoeken op welke vlakken HR-professionals en bedrijfsleiders de meeste moeilijkheden ervaren, en hoe ze vandaag met die druk omgaan. Deze bevraging maakt deel uit van een onderzoek van Antwerp Management School in samenwerking met het VBO en HRPro en werd mede mogelijk gemaakt dankzij Indiville/Bpact en de SD Worx Chair Next Generation Work.