Skip survey header
0%

Een lang en gelukkig leven heb je voor een stuk zelf in handen

Want zowel je geluk als je gezondheid is voor een groot deel maakbaar, dat bleek eerder uit het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek. Bepaalde gezondheidsgedragingen zorgen ervoor dat jij je gezonder én gelukkiger voelt, wat de biologische leeftijd van jouw lichaam ten goede kan komen.

Doe hier de leeftijdstest en ontdek jouw biologische leeftijd.

Voor je deelneemt aan deze test, willen wij benadrukken dat de informatie die je geeft volledig anoniem blijft en strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Misschien ervaar je sommige vragen als gevoelig of intiem, maar ze zijn belangrijk om een accurate score van jouw test te berekenen. Deze test werd uitgewerkt door Indiville, partner van NN.

NN en Indiville respecteren je privacy: er worden geen identificeerbare persoonsgegevens gevraagd. We houden ook geen IP-adressen of andere vergelijkbare data bij. De verzamelde gegevens worden nooit individueel bekeken, maar alleen gebruikt om gemiddelde resultaten op groepsniveau te verkrijgen.