Skip survey header

Hefbomen voor inclusie

Leerlingen met 'specifieke onderwijsnoden', zoals een fysieke of mentale beperking, een leer- of ontwikkelingsprobleem, een psychische aandoening, een ontwikkelingsvoorsprong of een chronische ziekte hebben het niet altijd gemakkelijk op school. Om hun recht op kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren, zijn er allerhande vormen van ondersteuning wettelijk vastgelegd.

Die ondersteuning is niet altijd vanzelfsprekend. De knelpunten die scholen, ouders en leerlingen bij de opstart hebben ervaren, zijn samengebracht in een evaluatierapport van het departement onderwijs. Toch zijn er ook een heleboel goede voorbeelden van onderwijs op maat van de leerling. Meestal komen die tot stand vanuit een goede samenwerking tussen school en gezin. Goede voorbeelden kunnen andere ouders en scholen inspireren.

De Gezinsbond wil daarom van ouders van kinderen met specifieke onderwijsnoden in het basis of secundair onderwijs horen welke ondersteuning er op school goed werkt(e) . Heb jij minstens één positieve ervaring die je graag met andere ouders en scholen wil delen? Vul dan deze enquête in. Anonimiteit is gegarandeerd.