Skip survey header
The Biggest Tree Plant

Geef een boom

Fijn dat je bomen wil geven aan onze deelnemende voedselbossen. Je kan 1 of meerdere boompakketten schenken aan de voedselbossen. 1 pakket kost 10€. Van dat bedrag gaat 8€ integraal naar de aankoop van bomen. Afhankelijk van de noden van het voedselbos worden daar dan bomen op maat mee aangekocht. Maximaal 2€ gaat naar het project De Grootste Boomplantactie zelf en gebruiken we om dit allemaal mogelijk te maken.
Incorrect input. Please enter a number
Ik schenk boompakket(ten) t.w.v. 10 euro elk
Informatie over jezelf.
This question requires a valid email address.
Incorrect input. Please enter a number