Skip survey header

Virtueel Museum

INTRO


Deze bevraging gaat over het toekomstig virtueel museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen dat nu in de ontwerpfase zit.

Het virtueel museum wil ons wijd en zijd verspreide erfgoed verbinden in digitale verhalen over de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen voor een breed publiek. Op die manier wil het ook een rol spelen in de verdere digitale transformatie van de erfgoedsector in Vlaanderen. Meer informatie vind je op de projectsite.

De bevraging peilt naar de positionering en meerwaarde van het virtueel museum voor de erfgoedsector, en richt zich in de eerste plaats op mensen met een beheers- of beleidsfunctie.

De uitkomst van de vragen willen we graag delen, onder andere tijdens de ontwerpdag voor de sector op het einde van januari 2022.

Opmerking: in de scope van het virtueel museum verwijst erfgoed naar immaterieel, onroerend en roerend erfgoed. Gezien de diversiteit en eigenheid van elke deelsector, gebruiken de bevraging de generieke term erfgoedactor om te verwijzen naar beheerders, beoefenaars, en andere rollen in de sector.