Hoofding overslaan

NOOZO

Niets over ons zonder ons. Personen met een handicap willen mee beslissen over de wetten en regels die hun leven beïnvloeden.
NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap zorgt ervoor dat personen met een handicap actief kunnen deelnemen aan het beleid. Vanuit onze ervaringsdeskundigheid geven we advies aan de Vlaamse regering.

Veel personen met een handicap blijven drempels ervaren om op een goede manier deel te nemen aan de samenleving. Daarom werken we aan een advies over toegankelijkheid. We willen het thema op een brede manier aanpakken.

Hoe komen we tot een aanpak die meer resultaten oplevert op het vlak van toegankelijkheid? We bekijken verschillende aspecten van toegankelijkheid: gebouwen, media, openbare dienstverlening,…

We willen niet enkel problemen aankaarten, maar ook nadenken over oplossingen. Daarbij hebben we jouw hulp nodig. We willen jouw ervaring meenemen in ons advies. Via deze bevraging willen we ideeën en oplossingen verkennen om te komen tot een goed beleid op vlak van toegankelijkheid.