Skip survey header

Blijf op de hoogte - Vervoerregio Kortrijk

Op korte termijn bekijkt de vervoerregio het Openbaarvervoerplan 2020. Op Middellange termijn wordt werk gemaakt van een regionaal mobiliteitsplan.

Tijdens het proces willen we graag iedereen op de hoogte houden en met de verschillende belanghebbenden werken aan de mobiliteit in de regio.
1. Wil je op de hoogte blijven, vul dan onderstaand formulier in. *This question is required.
2. Mijn belangstelling gaat naar volgende doelstelling(en): *This question is required.