Skip survey header

Stilte en Stiltebeleving

Profieltest

Mijn Stilteprofiel

Pauze-zoeker: 10%

Stilte-zoeker: 80%

Prikkel-zoeker: 5%

Balans-zoeker: 14%

Dag 'Stilte-zoeker'!

Jij bent iemand voor wie stilte een belangrijke plaats in het leven heeft. Je ervaart stilte als iets aangenaam, een moment voor jezelf of ogenblik van ontspanning. Kortweg: stilte is voor jou synoniem van ‘quality time’. Omgekeerd is lawaai iets wat je irriteert. Net omdat rust en stilte zo belangrijk zijn, zal je het ook geregeld actief opzoeken. Het is voor jou een moment om alleen te zijn.

Al ben je een ‘stilte-zoeker’, toch heb je ook heel wat trekjes die aansluiten bij de drie andere ‘stilte-profielen’. Dat zie je in de grafiekjes hierboven.

Leuk om te weten! cathluytenresize.jpg
  • 'Stilte-zoekers' zijn vaak mensen die je met een boek kan terugvinden. We hebben een tip voor jou, ... het boek Silence, please!. En ga dan zeker naar het hoofdstuk met Guido Belcanto. Hij heeft net zoals jij het profiel van een 'stilte-zoeker'. Wil je meer weten over dit boek? Klik dan hier.
  • Cath Luyten, Jean Paul Van Bendegem en muzikant Jan Swerts hebben een theatershow opgezet rond het belang van stilte en rust. Er komen heel wat thema’s aan bod waar jij je als 'stilte-zoeker' zeker zal in herkennen. Kijk hier waar je de voorstelling kan bijwonen.
  • Deze profieltest is gebaseerd op het allereerste grootschalige onderzoek over stiltebeleving in Vlaanderen. Wil je het volledige onderzoeksrapport even bestuderen? Klik hier!