Skip survey header

90350775-Indiville-2021-Limburg.net - Optimo - uitbreiding in Limburg & Diest

In opdracht van Limburg.net doet onderzoeksbureau Indiville een onderzoek over de afvalophaling bij de inwoners van Limburg en Diest.
 
In dit onderzoek over afvalophaling, zullen we een aantal vragen stellen over het huisvuil dat u of uw gezin buiten zet of naar het recyclagepark brengt en peilen naar uw tevredenheid over het ophalingssysteem zoals dat momenteel loopt in uw stad of gemeente. Het invullen van de vragenlijst zelf zal slechts 10 minuten van uw tijd nemen.

Het is voor het onderzoek belangrijk dat deze vragenlijst wordt ingevuld door de persoon in uw huishouden die het meest geschikt is om de vragenlijst in te vullen, bijvoorbeeld omdat hij/zij  verantwoordelijk is in het huishouden voor het buitenzetten van het afval of het wegbrengen ervan naar het recyclagepark.


Al uw antwoorden zijn vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.